Steun ons

Steun stichting Cultureel Platform Epe

Stichting Cultureel Platform Epe (CPE) organiseert al jarenlang muziek- en theatervoorstellingen. In 2002 zijn we begonnen met zomeravondconcerten op bijzondere locaties in het buitengebied. De laatste 10 jaar organiseren we ook podiumactiviteiten in het winterseizoen en we merken dat er binnen de Eper gemeenschap een ruime belangstelling is voor deze activiteiten.

Dit culturele theater- en muziekaanbod in de gemeente Epe is het waard echt structureel te blijven.  Om dit te continueren hebben we echter wel een gedegen financiële onderbouwing nodig. We hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. Naast subsidies van overheden zijn er ook zeer gewaardeerde sponsoren. Daarnaast is het vergroten van de bezoekersaantallen een altijd voortdurend aandachtspunt. En schenkingen..

ANBI en giften/donaties

Voor het werk van de stichting, het promoten en organiseren van kwalitatief goede activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Epe, zijn giften van groot belang.

Stichting Cultureel Platform Epe heeft sinds 2014 de culturele ANBI status, waardoor het schenken van bedragen aan de stichting voor u belastingtechnisch zeer aantrekkelijk wordt. Uw incidentele gift wordt dan voor 125 % meegeteld bij de Inkomstenbelasting opgave.
Periodieke giften van welke omvang dan ook, mits schriftelijk voor 5 jaar vastgelegd, zijn ook heel
aantrekkelijk omdat deze bij uw belastingaangifte niet onder het maximum bedrag voor giften
vallen. Geen legaat na overlijden, maar leuke dingen doen voor goede doelen bij leven, zodat u kunt genieten van uw gift. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. Hier kunt u een direct bruikbaar formulier van een overeenkomst voor een periodieke gift downloaden en printen.

Neem voor eventuele vragen over giften of hulp bij de overeenkomst voor periodieke giften contact op met het bestuur van de stichting via info@cultureelplatformepe.nl.

 

Jaarverslagen

Transparantie is belangrijk voor de ANBIstatus. Jaarlijks verantwoording van de financien en activiteiten van de Stchting zijn daarom hier openbaar te vinden.

Verslagen 2014: jaarverslag / financieel verslag

Verslagen 2015: jaarverslag / financieel verslag

Verslagen 201601-201705: jaarverslag 2016 /financieel verslag201601-201705

Verslagen 201706-201805: jaarverslag 201706-201805 Financieel verslag 2017-2018

Verslag 2018-2019: CPE financieel verslag 2018-2019 versie def

Verslag 062019-2020 CPE financieelverslag 2019-2020

 

KvK nummer 08076681
RSIN/ fiscaalnummer: 8162 41 922
Bankrekeningnummer: NL30 RABO 0364 400579


Beloningsbeleid: In de Stichting zijn uitsluitend vrijwilligers actief, die hiervoor geen beloning ontvangen.
 

Vergroting Bezoekersaantallen

Wij komen graag in het bezit van emailadressen van mogelijke belangstellenden waarnaar wij de informatie over onze activiteiten mogen sturen. Indien u deze informatie zou willen ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (www.cultureelplatformepe.nl). Als u meent al in ons bestand te zitten, maar al langer geen informatie toegestuurd te hebben gekregen, dan hebben wij waarschijnlijk een oud emailadres van u.